پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب، طهارت لباس

اخص

طهارت لباس با آب قلیل، طهارت لباس با آب کثیر

وابسته

طهارت لباس با خورشید

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 49
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 48