پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

شرایط مکان نمازگزار، عدم نجاست مسری مکان نماز، مکان نمازگزار

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 114، 126
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 276
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 417