پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، طهارت از خبث ( فقه )

وابسته

طهارت مسلمان، کافر ( فقه )، کافر اصلی، کافر حربی، کافر حکمی ( فقه )، نجاست کافر، نجاست کتابی

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 20
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 22
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 131
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 205
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 43، 293، 299
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 115
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 103