پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طهارت با آب

وابسته

آب جاری، آب کثیر، آب کُر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 126
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 53