پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

طواف با طهارت

وابسته

طهارت با آب، طواف با تیمم، طواف با طهارت اضطراری

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 270
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 42