پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ظلم ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتداء، جور ( فقه )، ستمکاری، طغیانگری

اعم

اسباب خشکسالی، گناه ( فقه )

اخص

استبداد (ظلم )، انظلام ( فقه )، بغی ( فقه )، تعدی ( فقه )، ظلم به کافر

وابسته

اعانت ظالم، اعتماد به ظالم، رضایت به ظلم، سفر برای ظلم، ظالم ( فقه )، قسم برای دفع ظلم، وضو بعد از ظلم

منابع

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 382
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 169
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 202
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 136
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 127
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 311
  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 357
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 285