پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قصاص ( فقه )، ظهور خلاف در قضاوت

وابسته

قصاص باردار ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 539
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 324
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 231
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 138