پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، عجز در عبادات

اخص

عجز از قربانی حج، عجز از قربانی مستحب

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه (294-295)
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 370
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 448
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 237
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 293