پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عجله ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استعجال، تعجیل ( فقه )

اعم

سرعت ( فقه )

اخص

عجله برای قضای فرائض، عجله برای قضای نوافل روز، عجله برای قضای نوافل شب، عجله در وقت اجزای نماز، عجله در وقت فضیلت نماز
به لحاظ سیاسات:
عجله در تجهیز میت، عجله در تقسیم غنیمت جنگی، عجله در خوردن
به لحاظ عبادات:
عجله به مکه بعد مناسک، عجله در اخراج خمس سود، عجله در استجابت دعا، عجله در دعا، عجله در زکات، عجله در صدقه
به لحاظ معاملات:
تعجیل ثمن، تعجیل حواله، تعجیل در اجرت، تعجیل دین مدت دار، تعجیل مهریه، عجله در تزویج دختر

وابسته

اطاله، مستعجل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عجله ( فقه ) به زیرصفحه عجله ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 12 : صفحه 221
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 522