پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

کاربرد واژه عدالت در فقه کاملا متمایز با کلام و اخلاق است زیرا در کلام معنایی فراتر از انسان را در بر می گیرد چه این که در اخلاق جنبه خلقی آن مورد توجه است ولی در فقه هم منحصر در انسان است و هم جهات فعلی آن مورد توجه است.

مترادفات

از واژه «عدالت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عدل ( فقه )

اعم

صفات ( فقه )

اخص

عدالت اقتصادی، مروت ( فقه )
به لحاظ سیاسات:
عدالت اجتماعی ( فقه )، عدالت اهل خبره، عدالت حاکم اسلامی، عدالت شاهد ( فقه )، عدالت قاسم، عدالت قاضی ( فقه )، عدالت قیمت گذار، عدالت کاتب قضاوت، عدالت مترجم قاضی، عدالت متفحص از زوج مفقود، عدالت ملتقط، عدالت نائب در جستجوی آب، عدالت ولی
به لحاظ عبادات:
عدالت آمر و ناهی، عدالت اجیر نماز، عدالت امام جماعت، عدالت حاکم جهاد، عدالت عامل زکات، عدالت مؤذن، عدالت مرجع تقلید، عدالت مستحق خمس، عدالت مستحق زکات، عدالت مستحق کفاره، عدالت نایب حج، عدالت واقف
به لحاظ معاملات:
عدالت مقر، عدالت وصی ( فقه )، عدالت وکیل

وابسته

اخلاق ( فقه )، افراط در شوخی، بسط عدالت، تقوا ( فقه )، توسعه ( فقه )، توسعه انسانی، توسعه پایدار، حسن ظاهر، شهادت بعد از عدالت، شهادت به عدالت، عادل ( فقه )، عصمت ( فقه )، فسق ( فقه )، فقه ( حوزه اصلی )، قاعده عدل و انصاف ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عدالت ( فقه ) به زیرصفحه عدالت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=78&showitem=793#

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 792
 • العروة الوثقی (ط.ج) جلد 1 : صفحه 26
 • الفتاوی المیسرة : صفحه 373
 • الفقه جلد 86 : صفحه 224
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 298
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 5
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 274
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 280، 294، 299
 • حواریات فقهیه : صفحه 286
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1633
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 106، 108، 139، 140