پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط قصد اقامت ده روز، عدم ( فقه )

وابسته

حد ترخص، مکان قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 259
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 408