پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عدم ( فقه )، مستحبات اقامه

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )، تکلم در اقامه

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 597
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 82