پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حیض، عِدّه

اخص

عده صاحب عادت، عده مضطربه

وابسته

حایض ( فقه )، قرء ( پاکی از حیض )

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 101
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 31، 176، 267، 293
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 291