پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عذر ( فقه )

وابسته

وقت نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 140
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 145