پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طواف، عذر در حج

اخص

به لحاظ اعمال:
عذر از تقصیر در منا، عذر تراشیدن سر در منا
به لحاظ زمان:
عذر در اثنای طواف، عذر قبل از طواف

وابسته

طواف

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 435
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (334-335)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 69، 147
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 44