پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام تیمم، عذر ( فقه )

وابسته

زدن دست بر موارد تیمم، کف دست

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 454
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 109
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 408