پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عذر در حج

وابسته

قضای حج، منوب عنه حج

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 125