پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عذر ( فقه )، مسقطات امر و نهی

وابسته

امر و نهی با احتمال عذر، گناهکار

منابع

  • مجمع المسائل جلد 1 : صفحه (520-521)