پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عذر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أعذار، اعذار، معذوریت ( فقه )

اعم

موانع

اخص

عجز ( فقه )، عذر زدن دست بر موارد تیمم، عذر فقها در تشکیل حکومت
به لحاظ عبادات:
عذر بعد از وقت نماز، عذر در اثنای روزه کفاره، عذر در حج، عذر گناه کار
به لحاظ معاملات:
عذر اخذ به شفعه، عذر مستاجر، عذر موجر

وابسته

زوال عذر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عذر ( فقه ) به زیرصفحه عذر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 30 : صفحه 19
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 190
  • موسوعة فقه عثمان بن عفان : صفحه 225