پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عرق نجاسات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عرق اعیان نجس

اعم

احکام نجاسات، عرق ( رطوبت)

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 105
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 93