پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عطسه کننده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عاطس

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

تحمید عاطس، تسمیت، عطسه در نماز

منابع

  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 643
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 479
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 202