پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

علم حاکم ( فقه )، مثبتات ایمان شاهد، مثبتات زنا ( فقه )، مثبتات عدالت شاهد، مثبتات لواط ( فقه )، مستند حکم قاضی

اخص

علم حسی قاضی، علم وجدانی قاضی

وابسته

اسباب علم قاضی، اشتباه شاهد، اقرار به زنا در چهار مجلس، اقرار مدعی علیه، اهل خبره، ایمان شاهد ( فقه )، بینه، حجیت علم قاضی، حق الله ( فقه )، حق الناس ( فقه )، خط شاهد، دعوی خطای علم قاضی، صوت شاهد، ظن قاضی، قاضی ( قضاوت )

== منابع ==magshow.php?kind=158

 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 469
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 14 : صفحه 402
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 292
 • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 260
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 202
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 126، 159
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 102، 129، 260، 263، 276
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 187-9، 717، 728
 • فقه القضاء : صفحه 243، 244، 245، 311
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 537
 • مجله فقه اهل بیت جلد 8 : صفحه 15
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 109
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 402
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 1012
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 67