پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عِدّه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتداد

اعم

احکام معتده، خودداری

اخص

عده با بستن لوله رحم، عده با تغییر جنسیت، عده به خلوت، عده لعان، عدّه ذات اشهر، عدّه ذات اقراء
به لحاظ حالات معتده:
عده حایض، عده مستحاضه، عده مسترابه، عده مشتبه الدم، عده یائسه ( فقه )
به لحاظ حرمت آمیزش:
عده آمیزش به شبهه، عده زانیه
به لحاظ حریت:
عده کنیز
به لحاظ حضوروغیاب:
عده حاضر، عده غایب
به لحاظ حمل:
عده باردار، عده غیر باردار
به لحاظ دخول:
عده غیر مدخول، عده مدخول
به لحاظ دین:
عده با قبول اسلام، عده زوجه مرتد فطری، عده کافر، عده مسلمان
به لحاظ صحت و فساد:
عده نکاح صحیح، عده نکاح فاسد
به لحاظ صنف زنان:
عده ام ولد، عده دختر بچه، عده زن اهل بادیه، عده زن بدون رحم
به لحاظ عیب زوج:
عده زوجه اخته، عده زوجه مقطوع الذکر، عده زوجه ممسوح
به لحاظ نوع:
عده طلاق ( فقه )، عده فسخ نکاح ( فقه )، عده مفقود الزوج، عده وفات ( فقه )
به لحاظ نوع زوجیت:
عده زوجه دائم، عده زوجه موقت

وابسته

آغاز عِدّه، آیه عده، اجاره رحم باکره، اجاره رحم زن شوهردار، احکام طلاق، اسباب عده ( فقه )، اعاده عده، اقل عده، انقضای عده، بینه عده، تداخل عده ( فقه )، ثبوت عده، دعوی نکاح بعد از عده، دعوی عده، مدت عده، مشروعیت عده، معتده ( فقه )، نکاح در عده، نیت عده، وقت عده، وکالت در عده

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عِدّه به زیرصفحه عِدّه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 6 : صفحه 57
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 137
 • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 19، 268
 • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 718، 758، 794، 800
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 304
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 817
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 211
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 267
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 30
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 289
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2500
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 213
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 74