پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عیال ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عیلوله، نان خور

اعم

انسان ( فقه )

اخص

عیال حاضر، عیال غایب

وابسته

خانواده ( فقه )، زکات فطره عیال، واجب النفقه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عیال ( فقه ) به زیرصفحه عیال ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==data.asp?lang=2&Id=203178index.php?catid=50

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 148