پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اجازه بیع غافل، ارتداد غافل، اقرار غافل، بیع غافل، رجوع غافل از طلاق، رهن غافل، روزه قضای غافل، زکات غافل، سفر غافل، شهادت غافل، ضمان غافل، طلاق غافل، عقد غافل، قذف غافل، قسم غافل، نذر غافل، نماز غافل، وکالت غافل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه غافل به زیرصفحه غافل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 227
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 156، 158