پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفاره، غذا

اخص

غذای متعارف کفاره

وابسته

اختلاط غذای کفاره با خاک، اسلام مستحق کفاره، پرداخت غذای کفاره، تسلیم غذای کفاره، تعیین غذای کفاره، خورش، قوت غالب مردم، کفاره ( عمل )، کفاره به غذا

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 28
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 130
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 262
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 349