پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غُسل

وابسته

غسل زن، مرد

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 123
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 432