پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، غسل مس میت

وابسته

غسل مس میت مسلمان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 339