پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

غسل کافر، غُسل میت

اخص

غسل میت کافر اصلی، غسل میت کافر حکمی

وابسته

تکفین کافر، دفن کافر، غسل میت مسلمان

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 58
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 65
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 369
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 356
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 80
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 172
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 68
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 410