پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، غصب ( فقه )

وابسته

ضمان غصب، غصب از مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 365