پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، غنیمت جنگی

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 245، 255
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 193