پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

غَنای مقارن با حرام

وابسته

اختلاط زن با مرد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه (48-49)
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 112، 117