پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تساوی مستمع غیبت با غیبت کننده در احکام ، منابع:

معراج السعادة جلد 1 صفحه 561

حدیث درباره عقاب غیبت کننده در عالم آخرت ، منابع:

عین الحیاه جلد 2 صفحه 354

حدیث امام علی علیه السلام درباره نسب غیبت کننده ، منابع:

شرح چهل حدیث صفحه 304