پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فاسق متجاهر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

متجاهر به فسق

اعم

فاسق ( فقه )

وابسته

اقتدا به فاسق متجاهر، اهانت به متجاهر به فسق، غیبت فاسق، کفاره به فاسق، هَجو فاسق

== منابع ==index.php?catid=50

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 30
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 343