پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

افتراق ( فقه )

اخص

به لحاظ طهارت:
فاصله چاه آب و چاه فاضلاب، فاصله دو حیض، فاصله شستن اعضای وضو، فاصله نفاس و حیض
به لحاظ عبادات:
فاصله اذان با نماز، فاصله اقامه با نماز، فاصله امام وماموم، فاصله بین اذان و اقامه، فاصله بین دو خطبه جمعه، فاصله بین نافله و نماز صبح، فاصله بین نماز و قضای اجزاء، فاصله در رمی جمرات، فاصله دو عمره، فاصله دو نماز جمعه، فاصله صف نماز جماعت، فاصله مغرب با اذان، فاصله مکانی بین اذان و نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فاصله به زیرصفحه فاصله/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.