پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اقامه، احکام نماز، فاصله

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )، موالات بین اقامه و نماز

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 213
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 74