پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فاصله

وابسته

قضای اجزاء نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 212
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه (524-525)
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (323-324)