پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عمره، فاصله

وابسته

عمره

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 464
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 312