پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، فاصله

اخص

فاصله کودک در صف جماعت

وابسته

صف نماز جماعت، عدم فاصله امام و ماموم، فاصله امام وماموم، نماز جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فاصله صف نماز جماعت به زیرصفحه فاصله صف نماز جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 159
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 498
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 155، 174
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 283
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 278
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 6 : صفحه 1656
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 155