پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

بد اخلاق ( فقه )، گناهکار، مانع زکات، مست

وابسته

اضرار به فاعل منکر، اِعراض از فاعل منکر، تارک معروف، تحقیر فاعل منکر، ترساندن فاعل منکر، ترشرویی با فاعل منکر، عدم عذر فاعل منکر، فاعل معروف، منکرات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فاعل منکر به زیرصفحه فاعل منکر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • حواریات فقهیه : صفحه 279
  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 313
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 245