پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَخشَم: فاقد حسّ بویایی 1 (--' بویایی) .

از آن به مناسبت در باب قصاص سخن گفته شده است.

اگر جنایتکار بر بینی اخشم آسیب رساند، قصاص می‌شود؛ هر چند بینی وی سالم باشد. 2

1 - لسان العرب مادّه ' خشم '.

2 - الروضة لبهیة 10 85.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 313

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فاقد بویایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اَخْشَم، فاقد حس بویایی

اعم

انسان غیر سالم

وابسته

جنایت بر بینی فاقد بویایی

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 313