پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، احکام میت

وابسته

نماز استیجاری

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 352