پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

، سادات

وابسته

خمس ( عمل )، سهم سادات، فرزند عباس بن علی (ع )

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 1 : صفحه 169