پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فروش سلاح» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع سلاح

اعم

فروش

اخص

فروش سلاح به دشمن
به لحاظ جنگ:
فروش سلاح در جنگ، فروش سلاح در مهادنه
به لحاظ مشتری:
فروش سلاح به ظالم، فروش سلاح به قطاع الطریق، فروش سلاح به محدور الدم، فروش سلاح به محقون الدم، فروش سلاح به مسلمان
به لحاظ نوع سلاح:
فروش سلاح دفاعی، فروش سلاح هجومی

وابسته

ساخت سلاح، سلاح

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 206
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 166
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 403
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 112
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 496
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 8
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 17
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 28
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 13
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 9
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 134
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 438
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 42
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 123
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 59