پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فسق ( فقه )

وابسته

بغات ( فقه )، کفر باغی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 427