پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فسق ( فقه )

وابسته

اقتدا به فاسق غیر متجاهر، پنهان کردن

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 4 : صفحه 282