پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «فسق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تفسیق

اعم

گناه ( فقه )

اخص

فسق پنهانی، فسق ولی، فسوق در احرام
به لحاظ طرف عقد:
فسق وصی، فسق وکیل
به لحاظ فقدان شرط:
فسق امام جماعت، فسق شاهد، فسق قاضی
به لحاظ موجب:
فسق باغی، فسق شنونده غنا، فسق فاعل غَنا

وابسته

بیمه خانه فسق، تظاهر به فسق، عدالت ( فقه )، فاسق ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 140