پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

فضله، مدفوع حرام گوشت

وابسته

موش