پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، فوریت

وابسته

تاخیر قضای اجزای نماز، تاخیر نماز قضا، قضای نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 225
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 226
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 524
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 319