پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط ذبح

وابسته

تذکیه ( فقه )

منابع

  • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 107
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 410
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 142